טיפול בהרפתקה

תהליכי גילוי וצמיחה

בדומה לחיה בעדר, האדם הקדום חי כחלק משבט וכדי לשרוד, היה עליו להתמודד עם הסכנות האורבות לו בטבע ומהאנשים סביבו. האדם המודרני התנתק מהטבע ויצר לעצמו עולם טכנולוגי מלאכותי ונוח, המעניק לו אשליה שהוא חזק ומאושר יותר.

הניתוק מהאינסטינקטים הטבועים בנו מפחית מהיכולת שלנו להקשיב לסביבה ולזולת. תצפית על קבוצות מגלה כי רוב האנשים עסוקים בעיקר במה שיש להם לומר ופחות מעניין אותם להקשיב לאחרים. חוסר ההקשבה מקשה על ניהול תקשורת מקדמת בין אנשים ועל יכולת העבודה המשותפת.


המסע - חלון לשינוי

במהלך המסע נפתח חלון לשינוי באמצעות יציאה מהמסגרת הבטוחה והמוכרת, אל התמודדות מול הטבע הפראי, הבלתי צפוי והבלתי ניתן לשליטה. נוצרת הזדמנות להתחבר מחדש לאינסטינקטים הקדמוניים הטבועים בנו ולבחון מחדש את האופן בו אנחנו מתקדמים להשגת יעדים בחיינו.
ההתמודדות מול כוחות חזקים שאין לנו שליטה עליהם, מאלצת אותנו למצוא פתרונות חלופיים, השונים ממערכת הפתרונות לה הורגלנו. ההקשבה לסביבה ולאנשים בקבוצה, הופכת מבחירה לכורח המציאות.


התהליך הטיפולי

כאשר קבוצה מתמודדת עם אתגרים שונים, מוצבת מולה מראה, המשקפת לה את דפוסי ההתנהגות של חבריה ומאפשרת לכל אחד מהם ללמוד כיצד אפשר לשנותם. רצף ההתמודדויות במסע יוצר עקומת למידה ושיפור של כל אחד מחברי הקבוצה, ביחד ולחוד.
היציאה לטבע ולשטח הפתוח יוצרת חוויה משמעותית המחזירה לאדם את היכולת להתבונן סביבו, להקשיב לעצמו ולאחרים. המעבר מרעש מתמיד למצב של שקט, ענווה וכבוד הדדי הוא השלב הראשון בדרך לשינוי האישי והקבוצתי.