Foot Processor

על הסדנא הליכה רגלית במסלולים ברמות קושי שונות, תוך ניהול שיחות עם שותפי שיחה שונים. באמצעות בניה ותכנון של נושאי השיחה ושל שותפי השיחה, נוצרת הזדמנות להחליף דעות, רעיונות ומחשבות עם מגוון אנשים

קהל היעד יחידים, קבוצות וארגונים הנמצאים בתהליכי התפתחות ושינוי

מטרות פיתוח היכולת לנהל שיחות ענייניות ומקדמות אשר ישמשו את המשתתפים בחיי היומיום בבית ובעבודה

למה כדאי המשתתפים בסדנא משלבים פעילות ספורטיבית מהנה עם שיחות מעניינות ומפגשים עם אנשים שונים. הקבוצה נפגשת לשיחה משותפת בנקודות משמעותיות לאורך השביל, במהלכה מעובדים הנושאים המשותפים